Storsatsing på Norges metallproduserende industri

Metaller er en uunnværlig del av vårt moderne dagligliv, men krever store ressurser både i form av råmaterialer og energi til fremstilling. Nå har forskning og industri gått sammen for å gjøre norsk metallproduksjon grønnere og mer effektiv i alle ledd i et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). SFI-ordningen har som formål å styrke innovasjon …

Fra varmetap til ny energi

Har du tenkt på hvor mye energi som forsvinner med det varmtvannet du dusjer i? Eller, for å snu det på hodet, hvor mye som kan spares hvis vi klarer å samle opp denne energien før vannet forsvinner videre ned i sluket? Energitap I industrien finnes det også mange prosesser hvor betydelige energimengder går tapt …

Mulighetene er mange for masterstudenter ved NT-fakultetet

Et studie ved NT-fakultetet byr på mange muligheter, både underveis i studiet og i etterkant. Med studietiden relativt friskt i minne og et halvt års arbeidserfaring på baken vil jeg komme med en liten oppsummering på noen av de mulighetene jeg har fått på min vei. Studieløpet oppsummert Et masterstudie ved NT-fakultetet setter krav til …

Tre nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) vant jackpoten og fikk innvilget alle sine tre søknader til SFI-sentre der NT står som vertsfakultet. Disse tre sentrene involverer materialteknologi og kjemisk prosessteknologi. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning hvor forskningsrådet bidrar med midler til fremstående forskningsmiljøer. Målsettingen er å styrke innovasjon gjennom å satse langsiktig …

Supersterk og formbar aluminium

  I mitt ph.d.-prosjekt har jeg tatt i bruk en ny teknologi for framtidig produksjon av metaller med indre struktur på nano-nivå. Jeg har studert to forskjellige typer av aluminium (aluminium inneholdende magnesium og aluminium inneholdende vismut) med denne teknologien. Målet mitt var å finne en hensiktsmessig prosess for å produsere aluminium med ekstremt høy …

Hvordan lage det perfekte batteriet til en elbil?

  For å kunne konkurrere med bensinbiler må elbiler ha batterier med lang rekkevidde og lang levetid. Samtidig er det avgjørende at batteriet er trygt i det temperaturintervallet som benyttes. Batterigruppen ved NTNU jobber med å finne den perfekte sammensetningen av et lithium-ionbatteri. Det er lithium-ion batterier som er de absolutt vanligste i elbiler i …

Blyfrie materialer for miljøvennlig elektronikk

  Til daglig omgir vi oss stort sett alle med elektronisk utstyr som inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer. Dette er stoffer som for eksempel blyoksider i piezoelektriske materialer. Pizoelektriske materialer er en type materialer som brukes i alt fra mobiltelefoner til barneleker. Grunnen er at materialene deformeres når de påføres elektrisk spenning, eller …