Monthly Archives:   januar 2015

Tronstad og tungtvannet
        
5
  5. januar, 2015
        


Leif-Tronstad-bloggFikk du med deg «Kampen om tungtvannet» som startet på NRK i går? Filmen er basert på virkelige hendelser under andre verdenskrig, og handler om sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemok. En av hovedpersonene i filmen er NTH-professoren Leif Tronstad.

Før krigen forsket Tronstad på tungtvann, og bistod Norsk Hydro med å bygge opp tungtvannsannlegget. Da tyskerne invaderte Norge hev han seg med i motstandskampen.

Etter hvert ble det klart at tyskerne kunne tenkes å bruke tungtvann i produksjon av atomvåpen. Med sine kunnskaper om anlegget på Vemork, ble Tronstad derfor en sentral aktør i kampen om tungtvannet.

I denne nettutstillingen kan du lære mer om NTH-professoren og motstandsmannen Leif Tronstad.