Category:   Kjemi

Jannike Solsvik fikk pris for fremragende forskning
        
15
  15. mars, 2016
        


Jannike Solsvik, postdoktor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, har blitt tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen naturvitenskap, for hennes fremragende forskning innen kjemi.   Solsviks forskning og arbeid spenner over mange fagdisipliner innen kjemiteknikken. Oppsummert er anvendelsesområdet for arbeidet en analyse av flerfasestrømning, termodynamikk og kjemiske prosesser i reaktorer, separatorer… Les mer »

Vi bygger de virtuelle kjemiske rommene
        
12
  12. november, 2015
        


Nå er vi snart halvveis i prosjektet Virtuelle Kjemiske Rom. Målet er å finne nye måter å forene teori og praksis i kjemiutdanning på. – Hva har skjedd, og hva har vi lært så langt? Utgangspunktet for prosjektet er ønsket om å aktivisere studenter tilknyttet forelesninger og gjennom laboratorieundervisning i grunnkursemnene i kjemi. Vi tror… Les mer »

Kampen mot multiresistente bakterier
        
10
  10. september, 2015
        


Hvert år dør det rundt 25.000 mennesker i EU av infeksjoner forårsaket av multiresistente bakterier, og det jobbes på spreng innen medisinsk forskning for å hele tiden holde seg ett skritt foran bakteriene. Kappløpet mot de multiresistente bakteriene foregår på flere måter. Forbedring av eksisterende preparater Forbedring av eksisterende preparater er et av de viktigste… Les mer »

Hva er multiresistente bakterier?
        
31
  31. august, 2015
        


Uttrykk som «multiresistente bakterier» og «multiresistente patogener» dukker jevnlig opp i media, men hva er egentlig dette og hvorfor er denne type mikroorganismer så viktige at de stadig havner på Dagsrevyen? Antibiotika er en fellesbetegnelse for stoffer som dreper eller forhindrer vekst av mikroorganismer, og er den vanligste behandlingsmåten for en rekke infeksjoner som for… Les mer »

NTNU-ledet EU-prosjekt gir verdensledere svar på klimaspørsmål
        
8
  8. juli, 2015
        


Det NTNU-koordinerte EU-prosjektet Ocean-Certain gjennomfører forsøk i Ny-Ålesund på Svalbard. FNs generalsekretær Ban Ki-moon og utenriksminister Børge Brende besøkte forskerne, som på sikt vil kunne bidra til bedre svar på viktige klimaspørsmål. Det overordnede målet med Ocean-Certain er å undersøke hvordan havbunnen spiller inn i klimaregnestykket. Den nye kunnskapen vil være en viktig brikke i… Les mer »

Kjemi ved NTNU gjennom 100 år
        
6
  6. juli, 2015
        


Nylig ble boken «Akademi og industri. Kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom 100 år» lansert. Boken forteller 100-års kjemihistorie ved NTNU. Fra ett, til elleve til fire fagmiljøer Kjemimiljøet var ett av sju fagområder da Norges Tekniske Høyskole (NTH) åpnet i 1910. I dag er NTNUs fagmiljøer i kjemi delt i fire fagområder (kjemi, kjemisk… Les mer »

Høiskolens Chemikerforening 100 år
        
31
  31. mars, 2015
        


I mars 1915 stiftet kjemistudenter på Den Tekniske Høiskole en linjeforening de kalte Høiskolens Chemikerforening. 100 år har gått, og Høiskolen har for lengst skiftet navn til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, men linjeforeningen lever fremdeles i beste velgående. Til glede for både studenter og lærested. Sosialt og faglig felleskap Høiskolens Chemikerforening, eller HC blant venner, har… Les mer »

Nanoforskning møter Gullivers reiser
        
27
  27. februar, 2015
        


Eggdiskusjoner skaper krig: I Jonathan Swift’s berømte bok fra 1726, og fra filmen fra 2010, blir den skipbrudne Gulliver skylt i land på øyen «Lilleputt», hvor det bor veldig små folk. Det viser seg at disse folkene er i krig med hverandre for noe så absurd som hvilken side man skal åpne et kokt egg… Les mer »

Mulighetene er mange for masterstudenter ved NT-fakultetet
        
9
  9. februar, 2015
        


Et studie ved NT-fakultetet byr på mange muligheter, både underveis i studiet og i etterkant. Med studietiden relativt friskt i minne og et halvt års arbeidserfaring på baken vil jeg komme med en liten oppsummering på noen av de mulighetene jeg har fått på min vei. Studieløpet oppsummert Et masterstudie ved NT-fakultetet setter krav til… Les mer »