Tre viktige olje-og-gass-prosjekter til Ugelstad Laboratoriet ved NTNU

Gjennom tre nye prosjekter støttet av Forskningsrådet, skal Ugelstad-laboratoriet ved NTNU bidra til bedre prosesser innen olje/vann separasjon, mer effektiv vannbehandling og en bedre forståelse av de grunnleggende prosessene i olje/gass transport. Forskningsprogrammet for petrolemusforskning hos Norges Forskningsråd, Petromaks 2, offentliggjorde sine bevilgninger like før jul. Som vanlig hadde programmet tiltrukket seg et stort antall …