Gjennom tre nye prosjekter støttet av Forskningsrådet, skal Ugelstad-laboratoriet ved NTNU bidra til bedre prosesser innen olje/vann separasjon, mer effektiv vannbehandling og en bedre forståelse av de grunnleggende prosessene i olje/gass transport.

Forskningsprogrammet for petrolemusforskning hos Norges Forskningsråd, Petromaks 2, offentliggjorde sine bevilgninger like før jul. Som vanlig hadde programmet tiltrukket seg et stort antall søknader. Totalt ble det søkt om 438 MNOK, som betydelig overskred det budsjetterte beløpet på 249 MNOK. Følgelig var prioritering og utvelgelsen blant søknadene ekstremt vanskelig.

Laboratoriets kjerneområde
Ugelstad laboratoriet ved Institutt for Kjemisk Prosessteknologi ble tildelt tre prosjekter, som alle var tilknyttet laboratoriets kjerneområde. Tema for satsningene er å utvikle bedre prosesser innen olje / vann separasjon, mer effektiv vannbehandling og en bedre forståelse av de grunnleggende prosessene i olje / gass transport.Total budsjett for disse satsningene er nærmere 36 MNOK. ‘

Sentrale samarbeidspartnere
Sentrale aktører og industrier er Nalco Champion, Wärtsilä Oil and Gas, Akzo Nobel Surface Chemistry, Statoil, Total og Schlumberger. For å kunne gjennomføre satsningene har Ugelstad Laboratory samarbeid med University of Alberta i Canada, ETH i Sveits, Universitetet i Pau i Frankrike, State University of Murmansk i Russland, Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller og Anvendt Teknologi i Trondheim.

Viktig samarbeid styrkes
Sjoblom_Johan-researchProfessor Johan Sjöblom, Ugelstad laboratoriets leder, understreker betydningen av forskningsrådets bevilgninger for laboratoriets nasjonale og internasjonale stilling.
– Vi kan videreutvikle laboratoriets kompetanse gjennom samarbeid med toppforskere på ulike fremragende internasjonale universiteter, forteller Sjöblom.

Et godt eksempel på dette er samarbeid med ETH i Zürich, hvor vår partner er Professor Jan Vermant, som er en anerkjent kapasitet på reologi og overflate egenskaper av heterogene systemer. Vermants internasjonal stilling fremgår også av at han har blitt utnevnt til Onsager Professor ved NTNU for 2016. Denne posisjonen er oppkalt etter nobelprisvinneren Lars Onsager.

Nytt kapittel i olje- og gassindustrien
sebastien_simon_125x125Dr. Sébastien Simon, som sammen med Professor Sjöblom, leder satsningen på olje / vann separasjon poengterer at Ugelstad laboratoriet med dette vil utvikle, sammen med Wärtsilä og kjemisk industri, et nytt kapittel i separasjonsteknologien i olje- og gassindustrien.

Her bygger laboratoriet videre på forskningstradisjoner som utgjør grunnlaget for laboratoriet. Simons prosjekt er et godt eksempel på hvordan småskal eksperimenter kan utvikles til en fullskala prosess tusentalls med fat per dag.

Vannbehandling og kolloid kjemi
gisle_oeye_125x125Professor Gisle Øye, er Ugelstad-laboratoriets ekspert med en sterk internasjonal profil innen vannbehandling. – Tilliten fra forskningsrådet og industrien betyr fire år med videre utvikling og spesialisering innen kombinasjonen kolloid kjemi og vannbehandling, sier Øye.

Øyes gruppe har utført unikt arbeid på dette området fra småskala til pilotskala studier. Dette er dokumenter gjennom en rekke publikasjoner i tidsskrifter med svært høy kvalitet.

Transport og strømning i rørledninger
Kristofer_Paso_125x125Galina_Rodionova_125x125Førsteamanuensis Kristofer Paso og Dr. Galina Rodionova utgjør den intellektuelle drivkraften i satsningen innen flerfasetransport i rør.

Duoen vil utvikle en detaljert forståelse av ulike kolloide fenomen, som emulsjoner, pluggdannelse og voksavsetning i rør, og betydningen av disse fenomenene for transport og strømning i rørledninger. Ugelstad laboratoriets kompetanse på dette området er hovedsakelig basert på innsats i tidligere storsatsninger, som blant annet inkluderer et innovasjonssenter, FACE.

Vårt laboratorium har blitt utnevnt til norsk partner i oppbyggingen av Murmansk Universitet til en sentral institusjon i olje- og gassutvikling for nordområdene med både russiske og norske interesser.

Veldrevet laboratorium
Ugelstads laboratoriets laboratorieleder Camilla I. Dagsgård ser på forskningsrådets bevilgninger på bakgrunn av et allerede veldrevet laboratorium med gode HMS rutiner og en avansert instrumentpark som muliggjør vår innsats i slike prestisjetunge samarbeid.

Laboratorieleder Camilla Dagsgård
For å gjennomføre de tre nye prosjektene har laboratoriet definert et samlet behov på 7 PhD og 3 postdoktorer,
– Laboratoriet vil ønske de 10 nye medarbeidere velkomne. De vil raskt vil integreres i et forskningsvennlig miljø, sier laboratorieleder Camilla Dagsgård, her med labingeniør Bicheng Gao og masterstudent Ann Kathrin Mohn.Foto: Per Henning / NTNU

 

 

 

Publisert av Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi blogger om nyheter og forskjellige aktiviteter ved fakultetet.

Nettside til NT-fakultetet ved NTNU