Anne-Borg-Finn-Aachmann-NMR-opening
Dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Anne Borg, og Finn Aachmann ved siden av det nyinstallerte Ascend 800 MHz-instrumentet ved åpningsseremonien for den nye NMR-laben. Foto: Per Henning/NTNU

 

For to år siden ble det klart at Norges Forskningsråd ønsket å videreutvikle Norges satsing på kjernemagnetisk resonans (NMR). Dette er verktøy som gir oss mulighet til å analysere strukturen av komplekse stoffer helt ned på atomnivå.

Ascend-800-nmr-lab
The state-of-the-art Ascend 800 MHz instrument in the new NMR laboratory. Foto: Per Henning/NTNU

Teknologien er basis for en lang rekke fagfelt innen forskning og industri. På norske universiteter brukes NMR innen forskningsprosjekter knyttet til alt fra produksjon av nye legemidler, CO2-fangst, karakterisering av proteiner og polysakkarider, diagnostikk og utvikling av nye kjemikalier og materialer. Industrien bruker NMR i stor skala også innenfor kontroll og overvåking av prosesser og kvalitetssikring av produkter.

Forskning og industri i Norge kan nå benytte seg av et nytt nettverk av NMR-instrumenter og –kompetanse i Oslo, Bergen og Trondheim. I den forbindelse står et nyoppusset NMR-laboratorium på NT-fakultet NTNU i Trondheim klart til bruk.

Med midlene fra Forskingsrådet, pluss egenfinansiering, er det nå kjøpt inn nytt NMR-utstyr på NTNU til nærmere 28.5 millioner kroner. Dette gjør det mulig med flere ganger raskere og bedre analyser.

Forskere som jobber med så ulike prosjekter som mattrygghet og brystkreft er blant dem som ser fram til å ta i bruk det nye utstyret.

 

Publisert av Finn L. Aachmann

Finn Lillelund Aachmann er forsker ved Institutt for bioteknologi og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU. Han spesialiserer seg på kjernemagnetisk resonans (NMR-spektroskopi) på biologiske markomolekyler.

Ansattprofil med kontaktinformasjon