Ny kjempemagnet skal løse molekylgåter

  For to år siden ble det klart at Norges Forskningsråd ønsket å videreutvikle Norges satsing på kjernemagnetisk resonans (NMR). Dette er verktøy som gir oss mulighet til å analysere strukturen av komplekse stoffer helt ned på atomnivå. Teknologien er basis for en lang rekke fagfelt innen forskning og industri. På norske universiteter brukes NMR …