Category:   Studier

Nye studenter ønsket velkommen til NTNU
        
17
  17. august, 2016
        


Denne uken er det immatrikulering ved NTNU. Fakultet for naturvitenskap og teknologi mottar i overkant av 500 nye studenter. Tidligere i uken samlet nærmere 7000 studenter på Gløshaugen i Trondheim seg for å få med seg velkomsthilsen fra blant annet NTNU-rektor Gunnar Bovim og statsråd Vidar Helgesen (H). Også ved NTNU i Ålesund og NTNU… Les mer »

Ny universitetsstudent? Vit dette.
        
17
  17. august, 2015
        


Ny universitetsstudent? Da kan det være greit å vite forskjellen på det å være elev på videregående skole og på student på et universitet. Her får du noen tips om hva du kan vente deg. Det er en del viktige forskjeller ved det å gå på videregående skole og det å gå på universitetet.  Som… Les mer »

Lær om mulighetene innen akvakultur
        
10
  10. august, 2015
        


Etterspørselen etter sjømat er stadig økende, og Norge har som mål er å bli verdens fremste sjømatnasjon. Bred rekruttering og mange muligheter Dette gjenspeiles i initiativer fra myndighetenes side, satsinger innen oppdrett og relatert industri og ikke minst i forskningsaktiviteter. Å opparbeide en kunnskapsbasert kompetanse innen akvakultur er av avgjørende betydning for å lykkes med… Les mer »

Fra varmetap til ny energi
        
24
  24. mai, 2015
        


Har du tenkt på hvor mye energi som forsvinner med det varmtvannet du dusjer i? Eller, for å snu det på hodet, hvor mye som kan spares hvis vi klarer å samle opp denne energien før vannet forsvinner videre ned i sluket? Energitap I industrien finnes det også mange prosesser hvor betydelige energimengder går tapt… Les mer »

«Når jeg blir stor, vil jeg …»
        
12
  12. august, 2014
        


Hvis du spør et barn «Hva vil du bli når du blir stor?», er jeg villig til å plassere en ganske raus sum penger på at «professor» ikke vil være et av de vanligste svarene du får. Tross alt, er det vanskelig å konkurrere med astronauter, prinsesser og brannmenn.   Men et eller annet sted… Les mer »

Student i forskning ved inst. for bioteknologi
        
7
  7. juli, 2014
        


I vår fikk jeg være med som ”student i forskning” på stipendiatprosjektet til Ragnhild I. Vestrum som bl.a. omfatter kultivering av axeniske torskelarver (fri fra uønskede organismer). Sammen med Ragnhild, postdoktor Torunn Forberg, og flere innen forskningsgruppen ”Analyse og kontroll av mikrobielle systemer” har jeg arbeidet ca 40 timer på prosjektet. Student i forskning er… Les mer »