Nye studenter ønsket velkommen til NTNU

Denne uken er det immatrikulering ved NTNU. Fakultet for naturvitenskap og teknologi mottar i overkant av 500 nye studenter. Tidligere i uken samlet nærmere 7000 studenter på Gløshaugen i Trondheim seg for å få med seg velkomsthilsen fra blant annet NTNU-rektor Gunnar Bovim og statsråd Vidar Helgesen (H). Også ved NTNU i Ålesund og NTNU […]

Lær om mulighetene innen akvakultur

Etterspørselen etter sjømat er stadig økende, og Norge har som mål er å bli verdens fremste sjømatnasjon. Bred rekruttering og mange muligheter Dette gjenspeiles i initiativer fra myndighetenes side, satsinger innen oppdrett og relatert industri og ikke minst i forskningsaktiviteter. Å opparbeide en kunnskapsbasert kompetanse innen akvakultur er av avgjørende betydning for å lykkes med […]

Student i forskning ved inst. for bioteknologi

I vår fikk jeg være med som ”student i forskning” på stipendiatprosjektet til Ragnhild I. Vestrum som bl.a. omfatter kultivering av axeniske torskelarver (fri fra uønskede organismer). Sammen med Ragnhild, postdoktor Torunn Forberg, og flere innen forskningsgruppen ”Analyse og kontroll av mikrobielle systemer” har jeg arbeidet ca 40 timer på prosjektet. Student i forskning er […]