Har du tenkt på hvor mye energi som forsvinner med det varmtvannet du dusjer i? Eller, for å snu det på hodet, hvor mye som kan spares hvis vi klarer å samle opp denne energien før vannet forsvinner videre ned i sluket?

Energitap
I industrien finnes det også mange prosesser hvor betydelige energimengder går tapt som varme. Ta for eksempel metallindustrien, hvor råvarene bearbeides i ovner som varmes opp til 1000-vis av grader før de senere avkjøles. Det vil være store miljømessige og økonomiske gevinster av å kunne utnytte denne energien. Termoelektriske materialer kan være nøkkelen.

Termoelektriske materialer
Termoelektriske materialer har den fantastiske egenskap at de kan omdanne varme direkte til elektrisk strøm, og vil derfor være svært aktuelle i denne type prosesser. De gjør det mulig å produsere elektrisk energi ved å utnytte varme som ellers går tapt.

Ved Institutt for materialteknologi ved NTNU forskes det på å utvikle termoelektriske materialer basert på oksider. Oksider er stabile i luft opp til meget høye temperaturer og er derfor også velegnet i utnyttelser knyttet til industrielle prosesser hvor temperaturene nettopp kan bli svært høye.

Photo_Sandra Skjærvø_Measuring Seebeck coefficient_2015-04-13 12.36.53_800x450
Foto: Sandra Skjærvø / NTNU

Lærer om oksider
På bildet ser vi stipendiat Sathya P. Singh instruere 5. klasse studenter ved instituttet.

Studentene lærer hvordan de kan måle noen viktige termoelektriske egenskaper til et oksid som viser lovende egenskaper med hensyn til potensiell «høsting» av spillvarme.

En dag vil kanskje nettopp dette oksidet være utgangspunktet for energibesparelser både i industri og i private hjem.

 

Publisert av Kjell Wiik

Kjell Wiik er professor ved Institutt for materialteknologi ved NTNU. Han jobber innen uorganisk kjemi.

Ansattprofil med kontaktinformasjon