..om å ta seg av kunnskap

Blogginnlegg sammen med Astrid Lægreid (ikke på bildet) fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin: Vi overser ofte at vi ikkje alltid, når vi har publisert forskingsresultata våre, har tilbode den nye kunnskapen til forskingsverda på best muleg måte. I dag er biomedisinsk forsking i stor grad avhengig av datamaskinar for å kunna analysere og …

Kvalt av parasitter

På øya Aldra har gråspurvene dobbelt så mange parasitter i seg som gråspurvene på naboøyene. Hvorfor er det slik og hvilke konsekvenser har det for spurvebestanden? Parasitter har ofte blitt oversett av bestandsforskere som vil forklare svingninger i bestander. Vitenskapelige studier i senere tid har vist at sykdommer og parasitter kan ha store innvirkninger på …