Hva er multiresistente bakterier?

Uttrykk som «multiresistente bakterier» og «multiresistente patogener» dukker jevnlig opp i media, men hva er egentlig dette og hvorfor er denne type mikroorganismer så viktige at de stadig havner på Dagsrevyen? Antibiotika er en fellesbetegnelse for stoffer som dreper eller forhindrer vekst av mikroorganismer, og er den vanligste behandlingsmåten for en rekke infeksjoner som for …

Pris for beste forskningsartikkel

NTNU-forskerne Bernt-Erik Sæther (bildet), Steinar Engen og Russel Lande har fått Wildlife Publication Award 2015 for en artikkel publisert i «The American Naturalist» i 2014. Artikkelen har den fulle tittelen «Evolutionary consequences of nonselective harvesting in density-dependent populations». Forskerne er tilknyttet Centre for Biodiversity Dynamics, hvor Bernt-Erik Sæther er leder. Senteret jobber i skjæringspunktet mellom …

Fibersolceller – Morgendagens solceller?

Ved hjelp av en helt ny måte å bruke et tradisjonelt solcellemateriale på, har vi klart å lage solceller med høy effektivitet til en billig penge. I tillegg kan de brukes på helt andre måter enn vanlige solceller. Den vanligste typen solceller som produseres i dag, lages av silisium. Fordelen med materialet er at det …

Ny universitetsstudent? Vit dette.

Ny universitetsstudent? Da kan det være greit å vite forskjellen på det å være elev på videregående skole og på student på et universitet. Her får du noen tips om hva du kan vente deg. Det er en del viktige forskjeller ved det å gå på videregående skole og det å gå på universitetet.  Som …

Lær om mulighetene innen akvakultur

Etterspørselen etter sjømat er stadig økende, og Norge har som mål er å bli verdens fremste sjømatnasjon. Bred rekruttering og mange muligheter Dette gjenspeiles i initiativer fra myndighetenes side, satsinger innen oppdrett og relatert industri og ikke minst i forskningsaktiviteter. Å opparbeide en kunnskapsbasert kompetanse innen akvakultur er av avgjørende betydning for å lykkes med …