ntnu-logo-kreps_foto_PerHenningEtterspørselen etter sjømat er stadig økende, og Norge har som mål er å bli verdens fremste sjømatnasjon.

Bred rekruttering og mange muligheter
Dette gjenspeiles i initiativer fra myndighetenes side, satsinger innen oppdrett og relatert industri og ikke minst i forskningsaktiviteter. Å opparbeide en kunnskapsbasert kompetanse innen akvakultur er av avgjørende betydning for å lykkes med målene.

Akvakulturnæringen har behov for å rekruttere bredt for å nå vekstmålene, og rekruttering skjer på alle nivåer: Studier, industri og forskning. Her er det plass for mange nye smarte hoder, og kanskje nettopp deg?

Studentdag under Aqua Nor 2015
Aqua Nor, verdens største møteplass for havbruksnæringen, inviterer studenter fra hele Norge til å delta på arrangementet – gratis fredag 21. august. Dette er en unik sjanse til å lære mer om bredden og mulighetene som finnes innen akvakulturnæringen.

Jeg anbefaler alle dere studenter som er interessert i akvakultur og marin biologi – og dere som kanskje ikke vet at dere er interesserte enda? – til å benytte denne muligheten.

Les mer om Aqua Nors studentdag.
Program for dagen
Last ned invitasjon (det kan sikkert være lurt å ta med studentbevis i tillegg)

Foto: Kai Torgeir Dragland / NTNU
Foto: Kai Torgeir Dragland / NTNU