Jo-Esten-Hafsmo-Veileder

Ny universitetsstudent? Da kan det være greit å vite forskjellen på det å være elev på videregående skole og på student på et universitet. Her får du noen tips om hva du kan vente deg.

Det er en del viktige forskjeller ved det å gå på videregående skole og det å gå på universitetet.  Som ny student på et universitet er det en del grunnleggende ting det er en fordel å være klar over før studiene tar til for fullt.

Foreldrene dine jobber ikke her
Fra barnehagen og opp har sosialisering vært viktig element i opplæringen. Her på universitetet bryr vi oss ikke så mye om å oppdra dere. Vi er heller opptatt av å frembringe kunnskap gjennom forskning, og å lære dere å forstå og bruke den.

Sosialisering og mer til kan linjeforeninger og andre grupper bistå deg med.

Stas å skulke?
På universitetet har du ansvar for deg selv og din egen læring, på en helt annen måte enn på skolen. Her kan du i teorien skulke så mange forelesninger du vil, for de er i utgangspunktet frivillige.

Men bestemmer du deg først for å gå på en forelesning: Sørg for å komme tidsnok.  Har du forberedt deg på forhånd får du også mye mer ut av forelesingene.

Ut over obligatoriske øvingsoppgaver og lab er det heller ikke lekser som på skolen. Hvis du ikke får godkjent obligatoriske aktiviteter, får du heller ikke gå opp til eksamen. Derfor er det viktig å stå på og jobbe hardt på lab eller med øving slik at du blir ferdig med det!

IBI_studenter_illustrasjon_II_WEB_Foto_GeirMogen_NTNUForventet arbeidsmengde
Det ser kanskje lite ut å ha noen få timer forelesninger i uka. Men synet kan bedra. La oss si at du har 4 forelesningstimer i uka, 3 øvingstimer, og så må du regne 5 fem timer selvstudium; det blir til sammen 12 timer, det. Per emne. For fire emner blir det en forventet arbeidsmengde på 48 timer. Per uke.

Skippertak
– Er det én ting jeg lærte i løpet av mitt første semester så er det at skippertak ikke fungerer, sa nylig en student til meg.
Skippertak er en kjent og kjær metode, som fungerer i mange sammenhenger. Men det er bare å innse det med en gang: På universitetet fungerer det ikke.

Og du, da?
NTNU sine grunnverdier er kreativ, konstruktiv, kritisk, respektfull og omtenksom, og er en rettesnor for hele NTNU – og, hey; nå som du er student ved NTNU gjelder de deg også! Og når du nå du endelig er ferdig som elev og har blitt student, kan det være lurt å bruke disse verdiene til litt refleksjon; hvilken student ønsker DU å være?

Hjelp
Som universitetsstudent – kanskje langt unna familie, venner og nettverk, med store krav om å ta ansvar for deg selv og studiene – kan det være lett å føle seg alene og usikker på valgene man har tatt. Men vi er her for deg hvis du trenger det. Først og fremst studieveiledere på institutt og fakultet, men du kan også få hjelp hos Studentservice, SiT og studentprestene, for å nevne noen.

Vi vil deg det beste. Velkommen, NTNU-er!

 

Publisert av Jo Esten Hafsmo

Jo Esten er studieveileder ved Institutt for bioteknologi på NTNU.

Ansattprofil med kontaktinformasjon