Forsker Grand Prix – Klart du kan!

Gå ut av komfortsonen din, det er der spenningen befinner seg! Ved å delta på Forsker Grand Prix har jeg fått lov til å vise engasjement for prosjektet mitt på en helt ny arena. Jeg har også fått muligheten til å vise at å drive med forskning er morsomt, utfordrende og veldig aktuelt. Det gir […]

Kvalt av parasitter

På øya Aldra har gråspurvene dobbelt så mange parasitter i seg som gråspurvene på naboøyene. Hvorfor er det slik og hvilke konsekvenser har det for spurvebestanden? Parasitter har ofte blitt oversett av bestandsforskere som vil forklare svingninger i bestander. Vitenskapelige studier i senere tid har vist at sykdommer og parasitter kan ha store innvirkninger på […]

Supersterk og formbar aluminium

  I mitt ph.d.-prosjekt har jeg tatt i bruk en ny teknologi for framtidig produksjon av metaller med indre struktur på nano-nivå. Jeg har studert to forskjellige typer av aluminium (aluminium inneholdende magnesium og aluminium inneholdende vismut) med denne teknologien. Målet mitt var å finne en hensiktsmessig prosess for å produsere aluminium med ekstremt høy […]

Blyfrie materialer for miljøvennlig elektronikk

  Til daglig omgir vi oss stort sett alle med elektronisk utstyr som inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer. Dette er stoffer som for eksempel blyoksider i piezoelektriske materialer. Pizoelektriske materialer er en type materialer som brukes i alt fra mobiltelefoner til barneleker. Grunnen er at materialene deformeres når de påføres elektrisk spenning, eller […]