PhD Candidate Min Zha. Photo: Per Henning/NTNU

 

I mitt ph.d.-prosjekt har jeg tatt i bruk en ny teknologi for framtidig produksjon av metaller med indre struktur på nano-nivå. Jeg har studert to forskjellige typer av aluminium (aluminium inneholdende magnesium og aluminium inneholdende vismut) med denne teknologien.

Målet mitt var å finne en hensiktsmessig prosess for å produsere aluminium med ekstremt høy styrke kombinert med god deformasjonsevne. Slike materialer kan fremstilles ved å manipulere strukturen på atomnivå og samtidig sørge for at kornstrukturen er på nano- eller mikrometernivå.

Mitt prosjekt ble veldig vellykket
1) Jeg var i stand til å designe en prosess der aluminium som inneholder magnesium hadde styrke tilsvarende høyfaste stål. Siden både aluminium og magnesium er veldig lett i vekt, kan den høye styrken åpne opp for innovative produkter i mange sektorer, for eksempel for avanserte komponenter i biler, mobiltelefoner, datamaskiner, fly, undervannskonstruksjoner eller sportsutstyr.

2) For aluminium som inneholder vismut, oppnådde jeg en høy styrke og en optimal fordeling av vismut partikler i aluminiumen. Også her var den rette kombinasjonen av indre struktur på liten skala årsaken til suksess. Jeg mener at dette materialet er en kandidat for nye og bedre produkter som for eksempel bærende komponenter i biler. Siden vismut er mykt, har dette materialet selvsmøringsegenskaper. Dette er viktig for en lang rekke produkter vi omgir oss med i hverdagen.

PhD Candidate Min Zha. Photo: Per Henning/NTNU

 

Populær teknologi
Den anvendte teknologien har navnet ECAP som står for ‘Equal Channel Angular Pressing’. Teknologien har sett økende og verdensomspennende interesse i forskningsmiljøene det siste tiåret. ECAP-teknologien gir mulighet for meget høy deformasjonsevne i materialet samtidig som formen er konstant. Dette gjør prosessen tilgjengelig for videre bearbeiding til avanserte produkter med komplekse former. I forskningsmiljøene anses ECAP- prosessen for å være en av de mest interessante teknologiene for produksjon av metaller med nanostruktur.

 

Publisert av Min Zha

Min Zha var stipendiat ved Institutt for materialteknologi ved NTNU. Hun forsket innenfor fysikalsk metallurgi og var med i Nano SPD forskningsgruppe ledet av hennes veileder professor Hans Roven.

Min er fra Hubeiprovinsen i Kina og kom til NTNU i januari, 2011 for å fylle en ph.d.-stilling. Hun har en sivilingeniør-eksamen i materialteknologi fra Jilin University i Kina fra 2010.