Fra varmetap til ny energi

Har du tenkt på hvor mye energi som forsvinner med det varmtvannet du dusjer i? Eller, for å snu det på hodet, hvor mye som kan spares hvis vi klarer å samle opp denne energien før vannet forsvinner videre ned i sluket? Energitap I industrien finnes det også mange prosesser hvor betydelige energimengder går tapt …