I forrige blogginnlegget om de virtuelle kjemiske rommene, skrev jeg om nye måter å forene teori og praksis i kjemiutdanning på. Her kommer fortsettelsen av blogginnlegget.

Daniel-Ali-virtuelle-rom
Avdelingsingeniør Daniel Ali arbeider med media til utdanningen. Foto: Per Henning/NTNU

 

Alternative undervisningsformer

Et annet element vi ser på i forbindelse med prosjektet, er alternative undervsiningsformer. All forskning tilsier at aktive studenter gir god læring. Nå er vi bundet opp i 2 x 45 minutters forelesninger i auditorier, og aktivisering er en utfordring. Også for øvinger; vi er nå bundet opp i små grupperom, mens vi skulle ønsket oss noen større øvingsarealer med fleksible småbord. Vi har lett og lett – og ikke funnet et eneste areal som er egnet for øvingsundervisning for en gruppe på 200 stykker.

Dette er en utfordring som forhåpentligvis løses etter hvert som campusutviklingen skrider frem. Vi har iallfall en unik mulighet til å komme med innspill til hvordan vi ønsker morgendagens undervisning.

video-blogg-2
Videoopptak av forsøk. Stipendiatene Mats Jensen og Heidi Thuv fra Institutt for materialteknologi lager en video for å vise hvordan man kan bestemme molekylvekten ved hydrogenutvikling. Foto: Per Henning/NTNU

 

Teori-praksis

Hvordan veier man egentlig en metallbit, og får man syre på hendene når man heller vannet opp i røret? Dette er spørsmål studentene får svar på når de ser noen av videoene vi skal lage.
Vi har valgt ut spesifikke lab-oppgaver og lager nå introduksjonsvideoer til disse. Noen av filmene skal handle om HMS, praktisk bruk av lab-utstyr og lab-teknisk oppsett, mens andre filmer viser det spesifikke forsøket. Det kan spare oss undervisere for mye tid med å forklare flere ganger, det gir studentene økt læring gjennom gjenkjennelse, og det reduserer sannsynligheten for feil.

Vi skal også bruke videoer som obligatorisk introduksjon til laboratoriearbeid, og tilgang til laboratoriene gir vi etter studentene har tatt en nettbasert HMS-test (helse, miljø og sikkerhet). Denne nettbaserte testen har allerede blitt brukt en god stund ved både IMT og IKJ, og det virker som om dette fungerer bra. Her får både studentene og vi sjekket om de kjenner de nødvendige forholdsreglene for å kunne jobbe på et laboratorium.

Hva nå

Vi fortsetter å utvide spørsmålsbanken slik at quiz kan tas i bruk i større omfang. De ulike typene videoer og de interaktive powerpoint’ene implementeres både i forelesninger og tilknyttet lab så fort de lages og ferdigstilles. I tillegg starter nå arbeidet med å lage et norgeskart hvor kjemisk industri og forskning blir linket, og det vil bli muligheter til å se noen korte videoer («virtuelle ekskursjoner») eller finne annen informasjon om hva de holder på med. Dette vil gi studentene en unikoversikt over hvor og hvem som faktisk bruker kjemien de lærer.

Se det første blogginnlegget fra Hilde Lea Lein «Vi bygger de virtuelle kjemiske rommene»

 

Publisert av Hilde Lea Lein

Hilde Lea Lein er førsteamanuensis ved Institutt for materialteknologi ved NTNU. Hun tilhører forskningsgruppen for "Inorganic Materials and Ceramics" og spesialiserer seg på korrosjon og overflateteknologi.

Ansattprofil med kontaktinformasjon