Jannike Solsvik, postdoktor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, har blitt tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen naturvitenskap, for hennes fremragende forskning innen kjemi.

Jannike Solsvik under pristildelingen.Fra høyre: Videnskabsselskabets preses Helge Holden, Jannike Solsvik,  Siv Gøril Brandtzæg (vinner av tilsvarende pris innen humaniora), DKVS' visepreses Ida Bull. Foto: Helge E. Ødegaard.
Jannike Solsvik under pristildelingen.Fra venstre: Videnskabsselskabets preses Helge Holden, Jannike Solsvik, Siv Gøril Brandtzæg (vinner av tilsvarende pris innen humaniora), DKVS’ visepreses Ida Bull. Foto: Helge E. Ødegaard.

 

Solsviks forskning og arbeid spenner over mange fagdisipliner innen kjemiteknikken. Oppsummert er anvendelsesområdet for arbeidet en analyse av flerfasestrømning, termodynamikk og kjemiske prosesser i reaktorer, separatorer og rør.

Bedre utnyttelse av olje og gass i kjemiske prosessanlegg
Formålet med slike analyser er å øke forståelsen av de fysiske fenomenene som finner sted i disse prosessenhetene. Dette er viktig for å optimalisere, designe og oppskalere kjemiske prosessanlegg for bedre utnyttelse av olje og gass.

Solsvik arbeid har i hovedsak bestått i å utvikle matematiske modeller, anvende og analysere numeriske løsningsmetoder og utvikle programvare for billedbehandling, i tillegg til noe eksperimentelt arbeid.

Fordeling av dråper og bobler
Blant det Solsvik har jobbet med er oppbrytning av dråper og bobler i en væskefase. For mange industrielle prosesser er det helt essensielt å drifte prosessen i et strømningsregime som gir optimal størrelsesfordeling av dråpene/boblene som er spredt i væsken.

De fleste ingeniører benytter kommersielle programmer, mens det i dette arbeidet er laget flere egenproduserte programmer som er utviklet helt fra bunnen av. Formålet med dette er å analysere og optimalisere løsningen av spesifikke matematiske modeller. Videre, de kommersielle programmene er utvikler til å kunne løse standard modeller av en gitt kompleksitet – for å løse nye modeller er helt nødvendig å lage egen programvare.

En kapasitet utenom det vanlige
I begrunnelsen for tildelingen sier Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS):
– Jannike Solsvik har vist en kapasitet helt utenom det vanlige, og DKNVS ønsker med denne prisen å påskjønne arbeidet.

Prisen for fremragende forskning er finansiert av I. K. Lykkes fond.

 

Publisert av Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi blogger om nyheter og forskjellige aktiviteter ved fakultetet.

Nettside til NT-fakultetet ved NTNU