En avtale om et treårig prosjekt ble nylig signert ved den norske ambassaden i Japan: Det norsk-japanske samarbeidet om forskning på aluminiumslegeringer skal nå utvides til å gjelde undervisning.

Prosjektet, som heter ‘The Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration’ er en ny type prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Dette er en type samarbeid kalt Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART). INTPART bidrar til partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte land utenfor EU/EØS, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og næringsliv.

Hovedmålet er at vi skal lære av hverandre, drive kulturutveksling og integrere undervisning og forskning.

Fem partnere
De fem partnerne i dette prosjektet – University of Toyama, Tokyo Institute of Technology,  Hydro Aluminium, SINTEF og NTNU – har samarbeidet gjennom lengre tid. Vi avsluttet nylig et meget vellykket KPN-forskningsprosjekt (2009 – 2014).  Gjennom dette prosjektet fikk vi etablert samarbeidet og utviklet relasjoner. Dette er basisen når vi nå utvider samarbeidet til å inkludere undervisning.

Forskning og undervisning
Prosjektet vil inneholde felles workshops, utveksling av studenter og forelesere innen emner og undervisning, samt forskningssamarbeid.  Bruk av avanserte transmisjonselektronmikroskop mot legeringsutvikling innen aluminium er kjernen i samarbeidet.

Master/PhD studenter fra Norge vil komme til Japan på lengre og kortere opphold og vice versa. Japanske studenter vil komme på internships ved Hydro R&D på Sunndalsøra.

Det er jeg, professor Randi Homsestad ved Institutt for fysikk som leder prosjektet. Også professor Knut Marthinsen ved Institutt for materialteknologi er med, han var også den som signerte avtalen på vegne av NTNU

Høytidelig avtalesignering
Signeringsseremonien ble holdt i ambassadør Erling Rimestads residens i den norske ambassaden i Tokyo.

avtalesignering_Norge_Japan_v3
Avtalen ble underskrevet i en høytidelig signeringsseremoni. Tilstede: – bak fra venstre: Svein Grandum, Shinya Funada, Equo Kobayashi, Tatsuo Sato, Yasumaru Hatanaka, H.E. Erling Rimestad (Ambassadør), Randi Holmestad, Kenji Matsuda, Toshiya Shibayanagi, Katsuhiko Nishimura. In front; Koji Fukushima, Yuukou Horita, Kikuo Kishimoto, Knut Marthinsen, Calin Daniel Marioara.

 

Kulturutveksling, likestilling og energi på programmet
I forbindelse med signeringsseremonien ble den første workshopen mellom studenter på de tre universitetene holdt – til sammen 110 studenter deltok, inkludert 65 studenter fra Fysikk og matematikk (Nabla linjeforening) ved NTNU som er på ekskursjon til Tokyo denne uka. I denne workshopen var det kulturutveksling, likestilling og energi som sto på programmet.

studentworkshop_litt_skjerpet

 

Publisert av Randi Holmestad

Randi Holmestad er professor i fysikk ved NTNU. Hun er leder for forskningsseksjonen for kondenserte mediers fysikk og aktiv i TEM Gemini Centre - Elektronmikroskopi. Hun er også prosjektleder i NORTEM (The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy). Ansattprofil med kontaktinformasjon