benedicte-1Et studie ved NT-fakultetet byr på mange muligheter, både underveis i studiet og i etterkant. Med studietiden relativt friskt i minne og et halvt års arbeidserfaring på baken vil jeg komme med en liten oppsummering på noen av de mulighetene jeg har fått på min vei.

Studieløpet oppsummert
Et masterstudie ved NT-fakultetet setter krav til hardt hjernearbeid, men til gjengjeld tilegner du deg kunnskap innenfor et bredt spekter av disipliner. I tillegg oppnår du praktisk erfaring gjennom studierettede oppgaver og egen forskning, samt at du får oppgradert ditt profesjonelle nettverk gjennom samarbeid med kunnskapsrike og motiverte ansatte. Hva studiet innebærer for deg kan sammenlignes litt med Hess’ lov; den totale entalpiendringen (mengden varme i et stoff) for et sett med kjemiske reaksjoner er uavhengig av veien mellom start- og sluttilstanden. Et masterstudie i Nanoteknologi gir kunnskap, utfordringer og muligheter som er forskjellig fra de på studiet Fysikk og matematikk, men fellesfaktoren for studentene ved disse to studieprogrammene, og også sluttilstanden, er den sivilingeniørgraden man oppnår. Mitt masterstudie, i Industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i materialer for energiteknologi, oppnådde jeg gjennom et studie bestående av blant annet matematikk, statistikk, teknologiledelse, materialteknologi og mye kjemi, blant dem elektrokjemi. Laboratorieoppgaver av varierende karakter var det mange av, med alt fra syntes til elektrolyse, mens min egen forskning på Li-ion batterier satt meg i direkte kontakt med ansatte fra NTNU og SINTEF.

Teori i praksis
I tiden fra du entrer dørene til NTNU, til sivilingeniørringen sitter på fingeren, settes det krav til arbeidserfaring av studierelevant karakter. Jeg reiste som IAESTE praktikant, hvor IAESTE står for the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, til Sveits sommeren 2013. Der var jeg involvert i forskning på en av fremtidens batteriteknologier, Li-luft batteri, ved Paul Scherrer Institut. Med på kjøpet fikk jeg en god dose kulturelle opplevelser og nye bekjentskaper fra alle verdens hjørner. Virkelig et minne for livet og arbeidserfaring gull verdt før starten på prosjektoppgave og master.

benedicte-posterOppløpet til masteren
Vel tilbake i Trondheim fulgte et studieår fylt med ytterligere arbeid med batteriforskning, denne gang med den hensikt å bidra til å øke rekkevidden til dagens elbiler som benytter Li-ion batterier. Arbeidet ble utført som en del av batterigruppa ved Institutt for Materialteknologi, og inkluderte målinger av strukturelle endringer i karbonmaterialer under simulert opp-og-utladning, såkalte in situ XRD målinger, samt elektrokjemisk karakterisering. I godt samarbeid med veileder, Ann Mari Svensson, medveileder Ahmet Oguz Tezel, og senioringeniør Julian Tolchard, ble arbeidet fullført tidlig sommer 2014, noe som resulterte i oppgaven «Stability of Condcutive Carbon Additives for High-voltage Li-ion Batteries». Ett år med batterier på hjernen og nesa i artikler med resultater fra forskning på Li-ion batterier har gjort noe med mitt syn på disse sylindriske og firkantede energilagringsenhetene. For meg er ikke batterier lenger bare en komponent som sikrer strøm til mobilen, men en teknologi som involverer så mange spennende materialer og elektrokjemiske reaksjoner.

Deltakelse på konferanse
Selv etter innlevert masteroppgave var jeg ikke helt ferdig med verken batterier eller Sveits. Da sommeren var på hell reiste jeg til Lausanne for å presentere resultater fra oppgaven min. Jeg var så heldig å få delta på konferansen «65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry»; en av de største konferansene innenfor elektrokjemi med sine ca. 2000 deltagere fra hele verden. Med et høyt kunnskapsnivå og stor interesse for fagfeltet blant de oppmøtte, blant dem også en god del kjente professorer og forskere, var det veldig uventet men utrolig stas å bli lagt merke til med «Best poster prize». En pris bestående av en diplom, en liten pengepremie og inngang til en bedre middag og andre festligheter med noen av de største navnene innenfor batteriforskning.

benedicte-kjemidagen-2Livet som arbeidstaker
Konferansen i Sveits satte en naturlig strek for batteriforskningen og studentlivet for denne gang. Med returbilletten fra Lausanne ventet nye utfordringer som nyansatt trainee i Elkem; et av verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metallprodukter og materialer. For tiden er jeg stasjonert ved Thamshavn, et av verkene innenfor divisjonen Silicon Materials. Livet som trainee byr på så mange utfordringer og muligheter. Mens noen kan løses ved bruk av teori tilegnet gjennom studiet er det andre som utfordrer på helt andre plan. Noe av det som kan nevnes er nettverksbygging, reising, kursing, drift, prosjekter, og ikke minst rekruttering av nye studenter til traineeordningen. Et eksempel på det sistnevnte er da jeg i fjor høst i forbindelse med Kjemidagen 2014 sto på stand for å informere andre studenter ved NT-fakultetet om de mange mulighetene du har som trainee i Elkem.

 

benedicte-kjemidagen

 

Publisert av Benedicte Eikeland Nilssen

Benedicte Eikeland Nilssen fullførte våren 2014 det 5-årige Sivilingeniør/Masterprogrammet i Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU. Innenfor dette studiet spesialiserte hun seg innenfor studieretningen Materialkjemi og energiteknologi.

Hun er for tiden trainee i Elkem og stasjonert ved Thamshavn, et av verkene innenfor divisjonen Silicon Materials.