Nylig ble boken «Akademi og industri. Kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom 100 år» lansert. Boken forteller 100-års kjemihistorie ved NTNU.

Fra ett, til elleve til fire fagmiljøer
Kjemimiljøet var ett av sju fagområder da Norges Tekniske Høyskole (NTH) åpnet i 1910. I dag er NTNUs fagmiljøer i kjemi delt i fire fagområder (kjemi, kjemisk prosessteknologi, materialeteknologi og bioteknologi), dannet fra det som på det meste omfattet hele elleve kjemiinstitutter.

Utvikling i takt med samfunnet
Dette er historien om hvordan disse kjemimiljøene ble formet og utviklet seg, fra etableringen av en ingeniørutdanning i 1910, gjennom vekst og krise og to verdenskriger, til ekspansjon, lærerutdannig, oljealder, den instrumentelle revolusjon, studenteksplosjon, kvinnenes inntog og sammenslåing mellom daværende NTH og AVH – i hovedsak fram til 2010.

forside_kjemihistoriebok_lite50res

Forskning og samfunnsoppdrag
Allerede i 1910 hadde ledelsen klare ambisjoner: NTH skulle være en akademisk institusjon som forvaltet vitenskapstradisjonen, samtidig som den skulle være til nytte for landets industri. Denne dobbeltrollen vi har sammenfattet i bokas tittel «Akademi og industri».

Nytte og glede
Det har vært et langvarig, men spennende arbeid å skrive denne boken.
Medforfatter av boken, Joakim Ziegler Gusland, og jeg håper den kan være til nytte og glede for leserne.

Bilder fra boken ses utstilt på Realfagbiblioteket på Gløshaugen.

Boken er utgitt på Fagbokforlaget og kan bestilles der, eller kjøpes i de fleste bokhandler.

God bok!

Publisert av Annette Lykknes

Annette Lykknes er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning (PLU). Hennes forskningsområder er kjemi-/naturvitenskapelig didaktikk og kjemiens-/naturvitenskapens historie.

Ansattprofil med kontaktinformasjon