Leif-Tronstad-bloggFikk du med deg «Kampen om tungtvannet» som startet på NRK i går? Filmen er basert på virkelige hendelser under andre verdenskrig, og handler om sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemok. En av hovedpersonene i filmen er NTH-professoren Leif Tronstad.

Før krigen forsket Tronstad på tungtvann, og bistod Norsk Hydro med å bygge opp tungtvannsannlegget. Da tyskerne invaderte Norge hev han seg med i motstandskampen.

Etter hvert ble det klart at tyskerne kunne tenkes å bruke tungtvann i produksjon av atomvåpen. Med sine kunnskaper om anlegget på Vemork, ble Tronstad derfor en sentral aktør i kampen om tungtvannet.

I denne nettutstillingen kan du lære mer om NTH-professoren og motstandsmannen Leif Tronstad.

 

Publisert av Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi blogger om nyheter og forskjellige aktiviteter ved fakultetet.

Nettside til NT-fakultetet ved NTNU