nt-sfi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) vant jackpoten og fikk innvilget alle sine tre søknader til SFI-sentre der NT står som vertsfakultet. Disse tre sentrene involverer materialteknologi og kjemisk prosessteknologi.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning hvor forskningsrådet bidrar med midler til fremstående forskningsmiljøer. Målsettingen er å styrke innovasjon gjennom å satse langsiktig på kompetanseutvikling og moderne teknologi i tett samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøene.

Resirkulering av materialer
NT-fakultetet og institutt for materialteknologi (IMT) er vert for senteret for «Metal Production». IMT har en flott tradisjon innenfor metallurgi og SFI-senteret skal sørge for å redusere råvarebruken gjennom effektiv resirkulering og bruk av biprodukter. Dette gir mindre avfall og en slagkraftig industri. Senterleder er Aud Wærnes fra SINTEF.

Forskningsgruppe: Metal Production and Recycling

Miljøvennlig utvinning av petroleum
Det nye SFI-senteret Subsea production and processing (SUBPRO) ledes av Sigurd Skogestad fra institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP). Senteret vil utvikle effektive metoder for trygg og miljøvennlig «subsea» utvinning, produksjon og prosessering av petroleum.

«Det er en del konkrete utfordringer som vi vil se på, og det er blant annet at dagens subsea-anlegg er for store. Vi må ned i størrelse, noe som betyr at designen må bli bedre enn det er i dag. I tillegg jobber vi med autonom drift av anleggene fra land, og at de skal bli så selvgående som mulig. Vi tror at vi både kan gjøre oljeindustrien mer kostnadseffektiv, og at det er et stort marked for dette», sier en fornøyd senterleder Sigurd Skogestad i en intervju med universitetsavisa.

Forskningsgruppe: Process Systems Engineering Group

nt-sfi-2
Nina Hammer i katalyselaben. Foto: Geir Mogen/NTNU

Effektiv energi- og råvareomsetning
IKP er også vert for Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI) som er et senter som trekker frem betydelsen av kjemi i industrien.

Senteret som ledes av professor Hilde Johnsen Venvik vil effektivisere prosesser basert på katalyse. Ved katalyse anvendes substanser (katalysatorer) som påvirker kjemiske reaksjoner uten å selv forbrukes eller tilføre energi til prosessen. Gjennom avansert material- og nanoteknologi håper senteret kunne bruke katalyse for miljøvennlig produksjon av blant annet polymerer, gjødsel og drivstoff.

Forskningsgruppe: KinCat Catalysis Group

Fantastisk uttelling
Forskningsrådet innvilget 17 av rekordstore 57 søknader. NTNU står som vert for fem av disse og er dessuten involvert i flere sentre.

NT-fakultetet er i tillegg til sine SFI-sentre delaktig i tre andre nye sentre; Centre for Advanced Structural Analysis (CASA) der Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU er vert, Sustainable innovations for Automated manufacturing of Multi-Material Products som ledes av SINTEF og Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture (CtrlAQUA) der vertsinstitusjon er Nofima AS.

 

Publisert av Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi blogger om nyheter og forskjellige aktiviteter ved fakultetet.

Nettside til NT-fakultetet ved NTNU