Metaller er en uunnværlig del av vårt moderne dagligliv, men krever store ressurser både i form av råmaterialer og energi til fremstilling. Nå har forskning og industri gått sammen for å gjøre norsk metallproduksjon grønnere og mer effektiv i alle ledd i et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI).

SFI-ordningen har som formål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Produktivt samarbeid
Forskning, industri og myndigheter har allerede et langt og fruktbart samarbeid bak seg: Norsk metallindustri har i løpet av de siste tiårene gjennomgått store endringer, og er i dag langt mer miljøvennlig enn tidligere. Blant annet har mengden CO2-utslipp blitt redusert med 40 % de siste 10 årene.

Ledergruppen til SFI-Metallproduksjon. Fra venstre: Gabriella Tranell (NTNU), Leiv Kolbeinsen(NTNU), Aud Wærnes(SINTEF), Arne Petter Ratvik(SINTEF), Anne Kvithyld(SINTEF) og Merete Tangstad(NTNU) Foto: Per Henning /NTNU
Ledergruppen til SFI-Metallproduksjon.
Fra venstre: Gabriella Tranell (NTNU), Leiv Kolbeinsen(NTNU), Aud Wærnes(SINTEF), Arne Petter Ratvik(SINTEF), Anne Kvithyld(SINTEF) og Merete Tangstad(NTNU)
Foto: Per Henning /NTNU

Et skritt videre
Med det nye senteret for forskningsbasert innovasjon skal vi ta et skritt videre i prosessen med å gjøre norsk metallindustri grønnere og mer effektiv. Norsk metallindustri er allerede verdensledende innen teknologiske og innovative produksjonsmetoder, vårt mål er å bidra til å opprettholde og forsterke denne ledelsen

Mål for det nye senteret
Hovedmålet er å produsere metaller med lavere energi- og materialforbruk enn i dag. Dette vil øke bærekraften til moderne metallproduksjon.

Senteret vil

  • Utvikle ny kunnskap om eksisterende og framtidige prosesser for produksjon av metaller.
  • Bidra til å bedre ressursutnyttelse, øke graden av resirkulering og utnyttelse av biprodukter.
  • Bidra til fremtidens metallindustri gjennom utdanning og rekruttering av personell til forskning og industri.
  • Bidra til at norsk industri er verdensledende innen miljøvennlig metallproduksjon

Forskningsrådet har innvilget støtte til senteret for en periode på 8 år.

Samarbeidspartnerne
Senteret består av vertsinstitusjon NTNU og forskningspartnerne SINTEF Materialer og kjemi; SINTEF Energi AS og Teknova AS. Bedriftspartnerne omfatter flere store forskningsaktive bedrifter: Hydro Aluminium AS, Eramet Norway AS, Elkem AS, Alcoa Norway ANS, TiZir Titanium & Iron AS, Glencore Manganese Norway AS, Alstom Norway AS, Wacker Chemicals Norway AS, Fesil Rana Metall AS og Finnfjord AS.

SFI Metal Production har vært i gang siden 1. april, men samler alle samarbeidspartnere til offisielt oppstartsmøte 23. juni 2015.

Kontaktpersoner: Senterleder Aud Wærnes (SINTEF) og Gabriella Tranell (NTNU).
Les mer om SFI Metal Production på senterets nettside

 

Publisert av Aud Wærnes

Aud Wærnes jobber i SINTEF Materialer og Kjemi og er leder for Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Metal Production.

Ansattprofil med kontaktinformasjon ved SINTEF