Senterleder Trygve Brautaset ønsker velkommen.
Senterleder Trygve Brautaset ønsker velkommen. Foto: Jacob Storgaard Jensen, Storgaarddesign

 
Tirsdag 19. april holdt Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) sitt åpningsseminar. Det ble en fest-dag for deltakere fra hele landet. Senteret skal være et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon, og dit er vi på vei når fagmiljøer fra stadig flere steder nå har begynt å melde sin interesse.

Høytidelig og offisiell åpning

En offisiell åpning startet dagen, med taler fra Øystein Rønning i Forskningsrådet, Frode Vartdal på vegne av rektoratet ved UiO, Robert Bjerknes på vegne av UiBs rektorat, og NTNUs prorektor for utdanning Kari Melby. Gjennomgangstema for talene var høye ambisjoner, spenstige ideer og stor optimisme. Det er et fantastisk apparat vi har i ryggen, en støtte vi vet vil bli essensiell for å nå de målene som har blitt satt. Slik støtte skal vi som et senter ta godt vare på.

Foto: Jacob Storgaard Jensen, Storgaarddesign
Foto: Jacob Storgaard Jensen, Storgaarddesign

 

Flere prosjekter – Et senter

Senteret er styrt av et nettverksprosjekt hvor man har valgt å fokusere spesielt på områdene innovasjon og industriinvolvering, opplæring og utdanning, databehandling og infrastruktur, kommunikasjon og ansvarlig forskning og innovasjon (RRI). Her er planene mange og målene ambisiøse, men med den kompetansen som er samlet i prosjektet er det all grunn til å se lyst på fremtiden.

DLN har så langt 6 store forskningsprosjekt, og disse presenterte alle sine planer for de neste årene. Vi fikk høre om hvordan vi skal behandle diabetes med en kunstig bukspyttkjertel, utvikle bedre diagnoseverktøy, måle miljøpåvirkninger via torsk, modellere hjernen, lage bedre fiskefor og finne nye typer antibiotika. Når man får høre slike dyktige forskere snakke engasjert om det de gjør, er det vanskelig å ikke føle på den optimismen vi fikk formidlet i første del av dagen.

RRI og Industriinvolvering – To fokusområder for DLN

To av fokusområdene til DLN ble belyst av eksterne foredragsholdere. Prof.dr. PM (Philip) Macnaghten – Wageningen UR sa noen kloke ord om at ansvarlig forskning og innovasjon RRI ikke skal være et plagsomt vedheng, men en måte å jobbe på. Siden forskning forandrer samfunn, ønsker vi å være dette ansvaret bevisst. «Norges tøffeste entreprenør», Eirik Næss-Ulseth hadde også tatt turen til Trondheim for å fortelle oss om utfordringer og løsninger i møtet forskning vs. industri. Dette ble også et inspirerende innlegg, hvor han oppfordret salen til å ikke være så redde for å fortelle andre hva man jobber med.

Forskningsrådet har varslet en neste utlysning av prosjekter under Digitalt Liv allerede i år og vi har fått muligheten til å komme med innspill til grunnlaget for denne. For å besørge inkludering ut over sentret i denne oppgaven ble det arrangert en paneldebatt under seminaret, hvor nettopp neste utlysning var tema. Flere viktige innspill kom her, og DLN tar disse med seg i vårt videre arbeid. Vi er svært glade for at prosjektet blir vist tillit nok til å fortsette satsningen allerede i år med en utlysning på rundt 100 millioner.

Foto: Jacob Storgaard Jensen, Storgaarddesign
Foto: Jacob Storgaard Jensen, Storgaarddesign

 

Første forelesning i serien «Volterra lectures»

Dagen ble avsluttet av en forrykende første forelesning i vår serie med «Volterra lectures». Her hadde vi klart å kapre superstjernen Eugene Myers Director & Chair of Systems Biology ved Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics. Imponerende mikroskopibilder og videoer ble elegant sydd sammen til et lærerikt og minneverdig punktum for seminaret.

I perioden før seminaret har dagene vært lange, men tiden har gått fort. Vi har nå fått en skikkelig start på et initiativ som skal få betydning langt ut over de forskerprosjektene som er direkte involvert i senteret. Den samarbeidsånden som nå ligger over oss, er vi i full gang med å omsette til viktige tiltak og aktiviteter. Det er ikke en enkel vei å gå når vi skal få alle de ulike fagretningene som bioteknologisk forskning trenger, til å snakke sammen. Jeg er likevel trygg på at dette er noe vi klarer, så lenge vi holder oss til Eugene Myers oppfordring: «We must learn to speak each other’s languages!»

Takk til alle som deltok og gjorde åpningen av DLN til en begynnelse av betydning.

 

Publisert av Marie Hjelmseth Aune

Marie Hjelmseth Aune er Senterkoordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge. Hun tilhører Institutt for bioteknologi og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU.

Ansattprofil med kontaktinformasjon