Travel? Skeptisk? Nysgjerrig? Her har du 7 gode grunner til at du som doktorgradskandidat eller forsker skal bruke verdifull arbeidstid på å blogge om forskningen din.breddebilde_tastatur_minsket

Forskningsblogger er ikke noe nytt fenomen, men av og til kan det være greit med en liten påminnelse: Ja, det er viktig å fortelle om forskningen din på en måte som gjør at også de utenfor fagområdet forstår hva det handler om, og blogging er en praktisk formidlingsform å benytte til dette.

 1. Du får verdifull formidlingstrening
  Hvorfor skal konferansetilhørerne rykkes ut av den behagelige døsen eller nettsurfingen sin for å følge med på hva nettopp du snakker om? Hvorfor skal instituttlederen eller Forskningsrådet se to ganger på søknaden din?I mange sammenhenger er det avgjørende at du kan fortelle kort, poengtert og selgende om prosjektet ditt. Men det er ikke nødvendigvis like lett som det høres ut: Det krever innsats og øvelse. Skriver du et blogginnlegg om hva du forsker på, tvinges du til å gjøre den innsatsen, og du får verdifull trening i å finne kjernen i budskapet ditt.

  Tilbakemeldinger på teksten både før og etter at den er publisert på bloggen, vil også gi deg nyttige tips til hvordan du kan utvikle budskapet slik at det treffer målgruppen.

 2. Du har kunnskap som er verdifull for andre
  Kanskje forsker du på noe som er rimelig smalt, men det finnes andre der ute som er interesserte i akkurat det du holder på med. – Og det finnes sikkert enda flere som ikke vet enda at temaet interesserer dem. Hjelp dem med å se hvorfor det du forsker på er viktig og interessant.
 3. Du skaper et utgangspunkt for flere forskningshistorier
  Et blogginnlegg vil kunne fungere som en interessevekker for journalister, som får øynene opp for et interessant forskningsområde å lage en sak om. Samme tema presentert i en vitenskapelig publisering, med en tittel som er uforståelig for de fleste utenom fagområdet, hadde høyst sannsynlig ikke blitt fanget opp.Et blogginnlegg kan også være nyttig bakgrunnsinformasjon for journalister. Det er med på å sikre at en eventuelt mediesak blir enda bedre.
 4. Du bidrar til å gi fagområdet ditt et ansikt
  Hvis fagområdet du er en del av skal utvikle seg over tid, trenger det masterstudenter og doktorgradskandidater. For de som står på utsiden av gruppen kan derimot det dere holder på med virke både overveldende og uforståelig. Kanskje nettopp ditt blogginnlegg bidrar til å gi noen en aha-opplevelse om hvorfor nettopp dette er spennende og viktig, og gir dem lyst til å fordype seg i det?
 5. Du inspirerer andre til å dele
  Ja, det er skummelt å se sine egne ord på en nettside, og vite at hvem som helst kan lese dem. Men jo flere som deler, jo lavere blir terskelen for å bidra. Stå på!
 6. Du har full kontroll på hva som fortelles
  Enkelte er skeptiske til å fortelle om forskningen sin i media fordi de er redde for at historien skal forenkles for mye, at viktige detaljer utelates eller tilsvarende. En blogg gir muligheten til å gå dypere ned i detaljene enn mange andre populærvitenskapelige formidlingskanaler, og du har full kontroll på hva som publiseres. Du velger også om hva du vil fortelle om: En artikkel som akkurat har blitt publisert? Et forsøk på lab-en? Prosjektet i sin helhet? Du bestemmer.
 7. Du er ikke alene
  Med en fakultetsblogg som den du leser på nå, eller for eksempel en blogg som NTNU TechZone, kan du blogge uten å måtte opprette en egen blogg, og du kan velge om du vil bidra med ett eller flere innlegg. Du trenger heller ikke tenke på det tekniske: leverer du fra deg en tekst så ordner bloggredaksjonen resten. Du får også hjelp til å tilpasse teksten til bloggformat, og kanskje et vennlig tips eller to til utforming av budskapet.

Klar for å prøve?

Publisert av Pernille Feilberg

Pernille Feilberg jobber som kommunikasjonsrådgiver ved NTNUs Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT). Hun er med i redaksjonsgruppa for denne bloggen, og til bloggen NTNU TechZone.

Ansattprofil med kontaktinformasjon