Katalyse: jokeren i kjemiske industriprosesser

Katalysatorer er uunnværlige i de aller fleste kjemiske industriprosesser. Ved hjelp av inngående kjennskap til kjemi på molekylnivå, skal et nytt senter tilknyttet NTNU gjøre katalysatorene raskere, bedre og mer effektive. Nærmere 90% av all framstilling av drivstoff og kjemiske produkter er basert på bruk av en eller flere typer katalysatorer. I alle tilfellene reduserer …