Biogass – et produkt av møkk med trøkk

Inne i fjøset putrer det friskt i en tank. Den er lufttett og inneholder møkk fra dyra på gården. Tanken er en biogassreaktor. Bonden tusler bort til reaktoren, åpner en ventil og tar ut en prøve som han sender til analyse hos NTNU. Biogass består for det meste av metan, CO2 og noen andre gasser, …