Årets Forsker Grand Prix fikk vist frem 9 strålende unge forskere. Alle dyktige i sitt fag og med formidlerevner langt over gjennomsnittet. Det var en utrolig inspirerende kveld. Enda morsommere for oss ved NTNU NanoLab var det at 5 av disse 9 har syslet med nanoteknologi. Ergo vil vi benytte anledningen til å vise frem at NTNU NanoLab er for alle slags forskere.

NTNU NanoLab er et tverrfakulært initiativ mellom 5 ulike fakultet og favner en hel del forskningsfagfelt der mange av de jobber inne på NTNU NanoLabs renrom. Renrommet vårt er rent. Det er tilnærmet støvfritt og gulvet vaskes med sprit en gang om dagen. Men nok om det. På vårt 700 kvm store renrom jobbes det innen mange ulike fagfelt og alle er velkomne! Siden vi er støvfrie og dermed er en ganske lukket lab er det nødvendig med noe opplæring før man får starte, men den opplæringa gir vi gjerne.

Nanolab-1

Fagfeltene. De mange ulike. Elektronikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, biologi og medisinsk teknologi. Nanoteknologi kan lures inn i alle disse områdene og gi nye fremskritt. Et hovedpoeng med nanoteknologi er at ved å gjøre endringer ned på nanonivå vil kunne gi endringer på makronivå som man tidligere ikke anså som mulig. Det kan gi mye spennende resultater, bare man tør å tenke disse tankene og ta i bruk denne relativt nye teknologien. Her er noen konkrete eksempler i fra Forsker Grand Prix 2014 der nanoteknologi er sentralt:

kai-beckwith-nano-photo-combo

Kai Beckwith (NT-fakultetet, Institutt for Fysikk) : Celler på spikermatter – hvordan nanonåler kan avsløre kreftens hemmeligheter.

Kai har laget overflater med nanostrukturer som kreftcellene kan gro på. Han har klart å ta bilder av hvordan kreftcellen deler seg på disse strukturene (noe han vant en medisinsk fotokonkurranse med i sommer). Men det han fokuserer mest på er at disse nanonålene cellene gror på skal få kreftcellene til å ta opp genmateriale. Etter at genmateriale er tatt opp kan disse genene skrus «av» og «på» og man kan dermed finne ut hvilke gener som er viktige for ulike funksjoner til cellene.

Birgitte-Hjelmeland-McDonagh-rgp-blogBirgitte Hjelmeland McDonagh (NT-fakultetet, Institutt for kjemisk prosessteknologi): Magnetiske nanopartikler med magiske egenskaper.

Birgitte har laget magnetiske nanopartikler av jern som hun bruker til å både finne kreftcellen og drepe dem. På nanopartiklene har hun bundet på kreftmedisin og siden nanopartiklene er magnetiske kan de sees med eksisterende medisinsk teknologi.

Marianne-Sandvold-Beckwith-rgp-blogMarianne Sandvold Beckwith (Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin): Du tror det når du får se det: en infeksjon i tre dimensjoner

Marianne jobber hos CEMIR der de jobber med å finne ut mer om alle aspekter ved mykobakterieinfeksjoner som blant annet forårsaker tuberkulose. Et problem med disse bakteriene er at de kan overleve inne i immunforsvarscellene som egentlig skal drepe dem. Marianne har brukt et spesielt elektronmikroskop nede på renrommet vårt til å ta fantastiske 3D bilder av de infiserte cellene. Teknikken er så ny at vi ikke vet hva nytt den kan lære oss. Det er kuult det!

Nanolab-2

I tillegg til disse tre eksemplene fra Forsker Grand Prix gjøres det en masse morsom forskning på solcelleteknologi, lasere, deler til mikroprosessorer, overflatestrukturer og en hel masse som jeg gjerne skulle presentert her. Men i stedet avsluttes blogginnlegget og de som ønsker å enten bare vite mer eller vil komme å jobbe her på renrommet vårt kan ta kontakt med oss på nanolab@ntnu.no.

 

Publisert av Linda Helander

Linda Helander jobbet som laboratorieleder ved NTNU NanoLab i 2014.

Hun har et hovedfag fra biofysikk ved NTNU og har etter det jobbet innen kreftforskning før hun kom til NTNU NanoLab. Ved NTNU NanoLab har hun ansvaret for å få renrommet til å fungere mest mulig knirkefritt og lede den daglige driften.

Ansattprofil med kontaktinformasjon