Om Fakultet for naturvitenskap og teknologi

[metaslider id=159]
Fakultet for naturvitenskap og teknologi er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innen natur, miljø, bioteknologi, kjemi, fysikk, materialer og prosessteknologi.

Vi tilbyr studieprogrammer der du kan bli master i teknologi (sivilingeniør) innen fysikk og matematikk, industriell kjemi og bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi. Du kan også bli bachelor eller master i realfag innen biologi, bioteknologi, fysikk og kjemi. Innen alle disse områdene tilbyr vi også doktorgradsutdanning (ph.d).

Fakultetet har forskningsprogrammer i verdensklasse innen sine fagområder. Foruten NTNUs egne satsinger, samarbeider vi med industri og forvaltning, med SINTEF, EU og andre internasjonale aktører. Nye områder for forskning er nasjonale satsinger som funksjonell genomforskning, nanoteknologi og nye materialer.

Offisiell nettside: Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutter

Institutt for biologi
Institutt for bioteknologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for kjemisk prosessteknologi
Institutt for materialteknologi