Randi Holmestad

Randi Holmestad er professor i fysikk ved NTNU. Hun er leder for forskningsseksjonen for kondenserte mediers fysikk og aktiv i TEM Gemini Centre - Elektronmikroskopi. Hun er også prosjektleder i NORTEM (The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy). Ansattprofil med kontaktinformasjon

Scandem 2016: 200 mikroskop-entusiaster samlet på NTNU
        
17
  17. juni, 2016
        


I forrige uke samlet SCANDEM2016-  den årlige konferansen i «Nordic Microscopy Society» – 200 deltagere i NTNUs lokaler på Gløshaugen i Trondheim. Funksjonelle materialer, dataanalyse og cellulær avbildning var bare noen av temaene som ble presentert og diskutert.

scancem_logo

7.-10. juni arrangerte vi den 67-ende SCANDEM-konferansen på NTNU. Dette er den årlige konferansen i ‘Nordic Microscopy Society’, den nordiske mikroskopi-foreningen.

Den går på omgang mellom landene, noe som betyr at den er hvert fjerde år i Norge. Sist den gang konferansen ble holdt i Trondheim var i 1995, så nå var det virkelig på tide igjen!

Jeg sitter i styret i SCANDEM, og sammen med meg ble Professor Johannes van der Want fra det medisinske fakultetet med som nestsjef og med ansvar for biovitenskap.

Møtested
Målet med konferansen er å lage et møtested for forskere, teknikere og studenter involvert i mikroskopi innen «life sciences», «solid state physics», materialteknologi, geologi og nano-vitenskap. Konferansen hadde til sammen 200 deltakere fra 16 land, 50 deltakere var utstillere, og omtrent 50 var fra NTNU.

Foto: Hogne Lysne

Foto: Hogne Lysne

Innhold på konferansen
Konferansen hadde til sammen 200 deltakere, det var 3 inviterte plenumsforedrag (Peter Peters fra Maastricht, Paul Midgley fra Cambridge og Sara Bals fra Antwerpen). Vi hadde 10 sesjoner hvor to gikk i parallell (materialer og bio) med 1-2 inviterte foredragsholdere i hver sesjon.

De ti sesjonene var; funksjonelle materialer, strukturelle materialer, nanomaterialer, instrumentering, geologi, dataanalyse, bio-nano, cellulær avbildning, nevrovitenskap og korrelativ mikroskopi. I tillegg hadde vi en ettermiddag med postere.

Det ble gitt 62 muntlige presentasjoner og presentert 37 postere, i tillegg til at det var et rikholdig sosialt program på kveldene.

Utstyrsprodusenter
Tradisjonelt har SCANDEM-konferansene tiltrukket seg mange firmaer som vil vise fram utstyr og siste nytt innen feltet. I år var det ikke noe unntak – vi hadde 24 firmaer som deltok i messeutstillingen i U1! Det er ganske imponerende at de kommer og deltar med flere salgsmenn og mye utstyr – dette blir sent til Trondheim for to dager. Flere av standene ble også laget og satt opp av profesjonelle aktører.  Utstillingen hadde åpent i to dager.

Foredragene holdt et meget høyt nivå, og vi fikk mye skryt av at det var en veldig bra gjennomført konferanse.

Norge og Japan utvider aluminiumssamarbeid
        
17
  17. mars, 2016
        


En avtale om et treårig prosjekt ble nylig signert ved den norske ambassaden i Japan: Det norsk-japanske samarbeidet om forskning på aluminiumslegeringer skal nå utvides til å gjelde undervisning.

Prosjektet, som heter ‘The Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration’ er en ny type prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Dette er en type samarbeid kalt Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART). INTPART bidrar til partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte land utenfor EU/EØS, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og næringsliv.

Hovedmålet er at vi skal lære av hverandre, drive kulturutveksling og integrere undervisning og forskning.

Fem partnere
De fem partnerne i dette prosjektet – University of Toyama, Tokyo Institute of Technology,  Hydro Aluminium, SINTEF og NTNU – har samarbeidet gjennom lengre tid. Vi avsluttet nylig et meget vellykket KPN-forskningsprosjekt (2009 – 2014).  Gjennom dette prosjektet fikk vi etablert samarbeidet og utviklet relasjoner. Dette er basisen når vi nå utvider samarbeidet til å inkludere undervisning.

Forskning og undervisning
Prosjektet vil inneholde felles workshops, utveksling av studenter og forelesere innen emner og undervisning, samt forskningssamarbeid.  Bruk av avanserte transmisjonselektronmikroskop mot legeringsutvikling innen aluminium er kjernen i samarbeidet.

Master/PhD studenter fra Norge vil komme til Japan på lengre og kortere opphold og vice versa. Japanske studenter vil komme på internships ved Hydro R&D på Sunndalsøra.

Det er jeg, professor Randi Homsestad ved Institutt for fysikk som leder prosjektet. Også professor Knut Marthinsen ved Institutt for materialteknologi er med, han var også den som signerte avtalen på vegne av NTNU

Høytidelig avtalesignering
Signeringsseremonien ble holdt i ambassadør Erling Rimestads residens i den norske ambassaden i Tokyo.

avtalesignering_Norge_Japan_v3

Avtalen ble underskrevet i en høytidelig signeringsseremoni. Tilstede: – bak fra venstre: Svein Grandum, Shinya Funada, Equo Kobayashi, Tatsuo Sato, Yasumaru Hatanaka, H.E. Erling Rimestad (Ambassadør), Randi Holmestad, Kenji Matsuda, Toshiya Shibayanagi, Katsuhiko Nishimura. In front; Koji Fukushima, Yuukou Horita, Kikuo Kishimoto, Knut Marthinsen, Calin Daniel Marioara.

 

Kulturutveksling, likestilling og energi på programmet
I forbindelse med signeringsseremonien ble den første workshopen mellom studenter på de tre universitetene holdt – til sammen 110 studenter deltok, inkludert 65 studenter fra Fysikk og matematikk (Nabla linjeforening) ved NTNU som er på ekskursjon til Tokyo denne uka. I denne workshopen var det kulturutveksling, likestilling og energi som sto på programmet.

studentworkshop_litt_skjerpet

 

NTNU, SINTEF og UiO samarbeider om supermikroskoper
        
18
  18. september, 2015
        


I forrige uke var den offisielle åpningen av NORTEM – Norsk senter for TransmisjonsElektronMikroskopi. Dette er navnet på et nasjonalt koordinert prosjekt som består av de to ledende TEM-miljøene i Norge og deres tre samarbeidende forskningsinstitusjoner: NTNU, SINTEF og Universitetet i Oslo. Med denne satsingen vil norsk materialforskning hevde seg ytterligere i internasjonal sammenheng.

Prosjektet inkluderer fem nye transmisjonselektronmikroskop, hvorav tre er plassert på
TEM Geminisenteret på NTNU-Gløshaugen. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 120 MNOK, som et spleiselag mellom de tre samarbeidspartnerne og Norges Forskningsråd.

Bygge verdensledende fagmiljø
Gjennom et slikt nasjonalt koordinert prosjekt vil det bli lettere for norsk materialforskning å hevde seg ytterligere internasjonalt: På den ene siden har vi nå fått daglig tilgang til verdensledende utstyr som vi tidligere måtte søke om tid på i forskningslaber utenlands. Slik kan vi bygge opp et fagmiljø rundt TEM som ligger helt i forskningsfronten og med inngående ekspertise på metoder og teknikker.

Gi flere tilgang til topputstyr
På den andre siden kan vi nå tilby andre forskningsgrupper og industri tilgang til topp moderne mikroskoper som vil styrke et bredt spekter av fagområder: Mens NORTEMs egne fokusområder er lettmetaller, materialer for fornybar energi, katalysematerialer og nanoteknologi, ser vi interesse fra en lang rekke faggrupper fra geologi til medisin og bygg- og anlegg.

Randi Holmestad, Antonius von Helvoort, Bjørn Gunnar Soleim og John Walmsley  fra TEM Geminisenter er en del av hovedteamet som drifter de nye TEM-mikroskopene. Foto: Ole Morten Melgård

Randi Holmestad, Antonius von Helvoort, Bjørn Gunnar Soleim og John Walmsley fra TEM Geminisenter er en del av hovedteamet som drifter de nye TEM-mikroskopene. Foto: Ole Morten Melgård


En million ganger mindre enn et hårstrå

De to beste NORTEM-mikroskopene har en oppløsning på 0,07 nanometer, og er de beste du kan oppdrive i dag. Hvis du sammenligner dette med den typiske tykkelsen på et hårstrå, 0,07 millimeter, vil du se at vi kan se detaljer en million ganger mindre. Dette gir oss muligheten til å studere materialer helt ned på enkeltatomnivå.

Til forskjell fra et vanlig lysmikroskop, kan man gjøre en lang rekke eksperimenter på materialet i tillegg til å bare ta bilder. For eksempel er det mulig å ikke bare avbilde hvordan atomene er ordnet i materialet (noe som i seg selv er avgjørende for mange egenskaper), men også hva slags atomer det er snakk om og hvordan disse er bundet til hverandre.

Ragnhild Sæterli og Calin Marioara. Foto: Ole Morten Melgård

Ragnhild Sæterli og Calin Marioara. Foto: Ole Morten Melgård


Sterkere aluminium

Et eksempel på forskning vi driver med, er utherdbare aluminiumslegeringer. Her er det nanometer store partikler, eller presipitater, som gir materialet styrke. Ved å undersøke disse presipitatene og hvordan de endrer seg med temperatur og deformasjon, kan vi forstå hvorfor det er slik, og på den måten designe aluminiumslegeringer med enda bedre egenskaper.

Nye solcellematerialer
Et annet eksempel hvor det som foregår helt nede på atomnivå er viktig, er i utviklingen av nye solcellematerialer. Både defekter i materialet, altså hvordan atomene ligger i forhold til hverandre, og eventuelle urenheter har direkte innvirkning på hvor god effekt den ferdige solcella har. Det å samholde tester av effekten av solcellen med hva som skjer på atomnivå, er derfor avgjørende for å komme opp med solceller som er bedre, billigere og/eller mer miljøvennlig enn dagens alternativer.

Ønsker velkommen i spesialtilpasset laboratorium
De tre NORTEM-instrumentene i Trondheim befinner seg i en spesialbygd lab i nærheten av NTNUs NanoLab. Rommene er designet for å minimere alt av ytre påvirkninger, siden både vibrasjoner, magnetiske felt, luftstrøm og temperaturvariasjoner i rommet vil påvirke mikroskopene.

I denne videoen får du en omvisning på TEM-laboratoriet ved NTNU.

Her vil ca 20 forskere og studenter fra NTNU og SINTEF i tiden framover drive forskning på metoder og materialer, samt ta i mot en lang rekke forskere fra andre faggrupper både i og utenfor Trondheim.
Siden mikrosopene ble installert har de allerede bevist sin nytteverdi. De har bidratt til flere publikasjoner og økt aktivitet i form av nye prosjekter.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Dette innlegget ble skrevet i samarbeid med overingeniør Ragnhild Sæterli. Ragnhild har ansvaret for drift og vedlikehold av transmisjonselektronmikroskopene, og opplæring av brukerneragnhild_sæterli_150x150