Millioner til nytt forskningsutstyr

        
30
  30. juni, 2015
        

Forskningsrådet skal dele ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. Dette blir den største tildelingen til forskningsinfrastruktur i Forskningsrådets historie. Fakultet for naturvitensap og teknologi ved NTNU er involvert i flere av de prosjektene som har sluppet gjennom nåløyet.

Marisa-Solar-Cells

Marisa Di Sabatino Ludberg (lengst til venstre) og ph.d.-kandidater fra forskningsgruppen som jobber med silisium. Gruppen får utstyrsmidler fra Forskninsgrådet og Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Foto: Per Henning / NTNU


Silisiumbaserte solceller

«Norwegian laboratory for silicon-based solar cell technology» (SINTEF, NTNU, UiO, IFE) støttes med 30 millioner. Fra NTNUs side er Institutt for materialteknologi involvert i prosjektet.

– Dette vil være et svært positivt tilskudd til vår forskning rundt produksjon og karakterisering av silisium til solceller, sier Marisa Di Sabatino Lundberg ved Institutt for materialteknologi. – Utstyrssøknaden vår gjelder ustyr som vil gjøre det lettere å studere defekter og forurensninger som oppstår i silisiumen. Dette blir viktig for både industri og grunnforskning.

Biofysikk
Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN) (prosjektpartnere: UiO, OUS, UiT, UiB, NTNU) får 50 millioner. Ved Institutt for fysikk på NTNU skal midlene brukes til å utvikle
Coherent Raman scattering microscopy.

Ustyret kan brukes til analysere den kjemiske sammensetningen til ulike prøver med en oppløsning på under 1 mikrometer. Ved hjelp av denne teknikken kan forskerne analysere innholdet i biologiske prøver uten å måtte preparere prøvene, eller tilsette fargestoffer. Teknikken er tilstrekkelig følsom til å kunne se på dynamiske prosesser in-vivo.

Mangus_Lilledahl_profilbilde_150x150

Teknikken har en rekke bruksområder, blant annet innen medisin, farmasi, kjemi og mat-teknologi.
– I våre prosjekter vil instrumentet hjelpe oss å forstå hvordan sykdomsprosesser påvirker ulike biofysiske egenskaper i vev. Men instrumentet vil inngå i kjernefasiliteten Molecular Imaging – NT (MINT) og vil våre åpen for alle som ønsker å benytte seg av teknikken, forteller Magnus Lilledahl (bildet) ved Institutt for fysikk.

Brenselceller
«Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre» (prosjektpartnere: SINTEF, NTNU, IFE, HiST) støttes med 26 millioner. Ved NTNU er Institutt for materialteknologi og forskningsgruppen for elektrokjemi involvert i prosjektet.

Nanoteknologi
NTNUs nanoteknologiske satsing Nano@NTNU, leder den nasjonale infrasturkturen for nanoteknologisk forskning – NorFab. I tildelingen fra Forskningsrådet fikk NorFab innvilget en utstyrssøknad på 90 millioner.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone