F/F Gunnerus og fremtidens grønne skipstrafikk

        
18
  18. mai, 2016
        


Enklere skipsdesign, grønnere skip ved lavere drivstofforbruk, bedre utnyttelse av drivstoff, mindre utslipp, økt manøvreringsevne: Alt dette er stikkord når forskningsfartøyet nå er oppgradert med ny, avansert teknologi.

F/F Gunnerus er en viktig del av NTNUs forskningsinfrastruktur. Skipet gjør det mulig for forskere, fra mange ulike fagfelt, å bidra med ny kunnskap innen både naturvitenskap og teknologi.

Effektive og presise styresystemer er avgjørende for et fartøy som skal bidra til forskning og utdanning på høyt nivå. Skipet må blant annet kunne stå på nøyaktig plassering selv i sterk vind og bølger.

I tillegg er reduksjon av brennstofforbruk og utslipp viktig for all marin trafikk. Dette krever nye og innovative løsninger.

Fra installasjonen av de nye propellene. Foto: Rolls-Royce

Fra installasjonen av de nye propellene. Foto: Rolls-Royce

Testing av fremtidens marine teknologi
Med bakgrunn i dette har Rolls-Royce utviklet et elektromagnetisk fremdriftssystem som nå er installert på Gunnerus, hvor de nye systemene også skal testes. NTNU og Rolls-Royce Marine har trådløs tilgang til sensorer som er installert i propellsystemet og har mulighet til å følge R/V Gunnerus «online».

Slik fungerer skipet også som et fullskala laboratorium for testing av fremtidens marine teknologi, i tett samarbeid mellom næring og akademia.

Produktivt samarbeid
– Vi er svært glade for denne gaven fra Rolls-Royce, sier Anne Borg, dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Samtidig er F/F Gunnerus et eksempel på den gjensidige nytten vi har av et samarbeid mellom akademia og industri: Vi utvikler løsninger i fellesskap, og skaper ny kunnskap.

Også Konsberg Martitime har bidratt med avansert teknologi til forskningsfartøyet. De har installert et nytt dynamisk posisjonseringssystem i skipet .

Eneste i sitt slag
Gunnar Johsen fra Rolls-Royce forteller at det samtidig med det nye propellsystemet også ble installert Rolls-Royce Marine (RRM) Helicon-X kontroll system og RRM frekvensomformere.
-Dette betyr at F/F Gunnerus har et topp moderne framdriftssystem som det ikke eksister tilsvarende til i heile verden, sier Johnsen.

Markering
Nylig ble gaven fra Rolls-Royce markert med et arrangement som inkluderte faglige foredrag og demonstrasjonsseilas.

F/F Gunnerus. Foto: Per Harald Olsen / NTNU.

F/F Gunnerus. Foto: Per Harald Olsen / NTNU.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone