Tema:   Medisin

..om å ta seg av kunnskap
        
3
  3. juni, 2014
        


Blogginnlegg sammen med Astrid Lægreid (ikke på bildet) fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin: Vi overser ofte at vi ikkje alltid, når vi har publisert forskingsresultata våre, har tilbode…
Les mer »